Wel en Wee Verloskundigen

Spoed

Voor spoedgevallen kunt u ons bereiken op:
06 22 40 65 68

Afspraak maken?

Dit kan op maandag t/m donderdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur en maandag t/m woensdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur.
Tel. 0543-516100.

Aanmelden?

Bent u zwanger? Vul het aanmeldformulier in en wij bellen u voor het maken van een afspraak.

Aanmelden
HomeZwangerschap › Prenatale screening
Aanmelden

Prenatale Screening

Prenatale Screening

Wat is prenatale screening?
'Prenataal' betekent 'voor de geboorte'; en screening is een onderzoek door middel van een test. Prenatale screening is onderzoek tijdens de zwangerschap om te beoordelen of het ongeboren kind een aangeboren afwijking heeft of een verhoogde kans daarop. Als uit de test blijkt dat de kans verhoogd is, of er worden bij de echo afwijkingen gezien, komt u in aanmerking voor verder onderzoek. Dit vervolgonderzoek wordt prenatale diagnostiek genoemd.

Welke testen zijn er mogelijk bij prenatale screening?
Voor prenatale screening bestaan er verschillende testen:
 • De NIPT-test (vanaf 1 april 2017)
 • De combinatietest (NT-meting, nuchal translucency meting) echoscopisch onderzoek waarbij de dikte van het vocht in de huidplooi van de nek van de baby wordt gemeten. Samen met bloedonderzoek en uw leeftijd kan er een kansberekening worden gemaakt op het Downsyndroom.
 • Structureel echoscopisch onderzoek.

Wie komt in aanmerking voor prenatale screening?
Alle zwangere vrouwen kunnen vragen om een prenatale screening. Zo'n screening staat los van uw leeftijd, uw gezondheid en de vraag of er erfelijke en/of aangeboren aandoeningen in uw eigen familie of die van uw partner voorkomen.

Prenatale diagnostiek.
In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor prenatale diagnostiek. Bijvoorbeeld als u eerder een kindje heeft gekregen met een chromosomale afwijking, als u bepaald medicijnen gebruikt of als er bij de combinatietest een verhoogde kans op Downsyndroom is geconstateerd. Prenatale diagnostiek kan bestaan uit een NIPT-test, een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie.

Keuzehulp
Als u het moeilijk vindt om een keuze te maken of u wel of geen gebruik wilt maken van deze testen dan kunt u hierover meer lezen op:
www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl  Op deze site vindt u de keuzehulp Bewust kiezen.

De NIPT

Wat is de NIPT?
De NIPT (de afkorting staat voor Niet Invasieve Prenatale Test) is een test, waarbij bloed van de zwangere wordt afgenomen en onderzocht in een laboratorium. In het bloed van de moeder is ook DNA (erfelijk materiaal) van het kind aanwezig. Dit DNA is afkomstig van de placenta (moederkoek). Met de NIPT kan dit DNA van het kind worden onderzocht op trisomie 21 (downsyndroom), trisomie 18 (edwardssyndroom) en trisomie 13 (patausyndroom). Het laboratorium onderzoekt dan of er teveel DNA van de chromosomen 21, 18 en 13 aanwezig is. Te veel DNA van deze chromosomen is een sterke aanwijzing voor trisomie 21, 18 of 13 bij het ongeboren kind. U kunt alleen kiezen voor de NIPT als u meedoet aan een wetenschappelijke studie.

Nevenbevindingen?
Het laboratorium kan ook andere chromosoomafwijkingen vinden bij het kind, in de placenta (moederkoek) en in zeer zelfzame gevallen ook bij de zwangere zelf. Dit noemen we nevenbevindingen.
Er zijn verschillende soorten nevenbevindingen: van heel ernstige tot minder ernstige aandoeningen. Van elke 1000 zwangeren die voor de NIPT kiezen, krijgen ongeveer 4 vrouwen te horen dat er een nevenbevinding is. Om zeker te weten om wat voor nevenbevinding het gaat, is vervolgonderzoek nodig. Als u voor de NIPT kiest, moet u zelf beslissen of u eventuele nevenbevindingen wilt weten.

Hoe betrouwbaar is de NIPT?
De NIPT biedt geen 100% zekerheid. 
De uitslag van de NIPT kan afwijkend of niet-afwijkend zijn. Bij een afwijkende uitslag van de NIPT zijn er sterke aanwijzingen dat het ongeboren kind een trisomie 21, 18 of 13 heeft. Echter, bij een afwijkende uitslag kan het voorkomen dat het kind toch geen trisomie heeft. Daarom is bij een afwijkende uitslag, om zekerheid te krijgen, een vlokkentest of vruchtwaterpunctie nodig als bevestiging van de NIPT uitslag. 
De meeste uitslagen zijn niet-afwijkend. Bij een niet-afwijkende uitslag is de kans dat het kind toch een trisomie heeft zo klein (kleiner dan 1 op 1000) dat een vervolgtest niet geadviseerd wordt. De uitslag van de NIPT klopt vaker dan de uitslag van de combinatietest. 

De kosten van de NIPT?
De kosten voor de NIPT zijn 175 euro en worden niet vergoed door je zorgverzekeraar. Soms is er een verhoogde kans op een kindje met down, edwards- of patausyndroom vanwege medische redenen of op basis van de combinatietest. Is er sprake van een verhoogde kans dan wordt de NIPT vergoed door de zorgverzekering. Dit kan wel ten koste gaan van het eigen risico.


De Combinatietest

Tijdens de intake vragen wij u of u informatie wilt over de combinatietest.

Wat is de combinatietest?
De combinatietest is een onderzoek tijdens de zwangerschap. Met dit onderzoek wordt de kans berekend op een kind met down-, edwards- en patausyndroom. De test bestaat uit een combinatie van twee onderzoeken:
 1. Een bloedonderzoek bij de zwangere vrouw, na de termijnecho;
 2. Een echo-onderzoek (nekplooimeting) tussen 11 en 14 weken zwangerschap.
Het bloedonderzoek
Voor het bloedonderzoek wordt een buisje bloed afgenomen bij de zwangere vrouw. In het bloed worden twee stoffen gemeten (PAPP-A en vrij béta-hCG).

De echo
Bij de echo (nekplooimeting) wordt bij het ongeboren kind de dikte van de nekplooi gemeten. De nekplooi is een dun laagje vocht onder de huid in de nek. Alle ongeboren kinderen hebben bij een zwangerschapsduur van 11 tot 14 weken zo'n laagje vocht in hun nek. Bij kinderen met een van de drie bovengenoemde syndromen kan dit laagje dikker zijn dan bij kinderen zonder een syndroom. 

De uitslag
Voor de uitslag worden de waarden van de twee onderzoeken gecombineerd met de leeftijd van de moeder en de precieze duur van de zwangerschap. Na de termijnecho bij ons in de praktijk wordt je verwezen naar een speciaal echocentrum. U krijgt de uitslag van de combinatietest in de meeste gevallen van de echoscopist die de nekplooimeting doet. 

Kansberekening
Met de combinatietest wordt de kans ingeschat dat u in verwachting bent van een kind met down-, edwards- en patausyndroom. Na het onderzoek weet u dus niet zeker of uw kind wel of geen syndroom heeft. Bij een niet-verhoogde kans blijkt bij de geboorte heel soms dat uw baby deze aandoening toch heeft. Andersom betekent een verhoogde kans lang niet altijd dat uw kind de aandoening ook echt heeft. Een verhoogde kans is een kans van één op 200 of groter. Als de kans verhoogd is, komt u in aanmerking voor vervolgonderzoek. Een verhoogde kans is niet hetzelfde als een grote kans. Ook bij een verhoogde kans is de kans dat uw kind geen syndroom heeft groter dan de kans dat het kind dit wel heeft. Dit betekent dat de meeste vrouwen met een verhoogde kans toch een kind krijgen dat geen syndroom heeft.

Vervolgonderzoek
Met vervolgonderzoek (prenatale diagnostiek) kan met zekerheid worden vastgesteld of uw kind een syndroom heeft. Het vervolgonderzoek bestaat uit één van de volgende onderzoeken:
 1. Vlokkentest - het wegnemen en onderzoeken van een stukje weefsel van de moederkoek;
 2. Vruchtwaterpunctie - het wegnemen en onderzoeken van wat vruchtwater.
 3. NIPT - bloedonderzoek
Bij de vruchtwaterpunctie en de vlokkentest is er een kans op een miskraam als gevolg van het onderzoek. Dit gebeurt bij drie tot vier op de 1000 onderzoeken. Deze kans is gemiddeld genomen iets hoger bij de vlokkentest dan bij de vruchtwaterpunctie. Bij de NIPT is er geen kans op een miskraam.

De combinatietest is geen garantie
Het is belangrijk om te weten dat de combinatietest alleen een kansberekening geeft dat uw kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. Een lage kans is dus geen garantie dat uw kind geen syndroom heeft. Ook is het geen garantie dat uw kind verder helemaal gezond is. Een combinatietest kost €170,13. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet. Mocht vervolgonderzoek nodig zijn dan wordt dit vergoed.
Echo onderzoek bij 20 weken (SEO)

Wat is de 20-weken echo?
De 20-weken echo wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd. Met de 20-weken echo wordt onderzoek gedaan naar lichamelijke afwijkingen bij een ongeboren kind. Bij deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Ook wordt gekeken of het ongeboren kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. Voorbeelden van afwijkingen die bij deze echo kunnen worden gezien:
 • Open ruggetje;
 • Open schedel;
 • Waterhoofd;
 • Hartafwijkingen;
 • Breuk of gat in het middenrif;
 • Breuk of gat in de buikwand;
 • Ontbreken of afwijken van de nieren;
 • Ontbreken of afwijken van botten;
 • Afwijkingen aan armen of benen.

De 20-weken echo is niet bedoeld voor het bepalen van het geslacht van uw kind.

Het onderzoek
De 20-weken echo gaat op dezelfde manier als de andere echo tijdens uw zwangerschap. Het onderzoek duurt 30 minuten. Bij de 20-weken echo mag u niet meer dan 1 volwassen persoon als begeleider meenemen. 

Het tijdstip
De 20 weken echo wordt gemaakt als u ongeveer 20 weken bent. De ideale termijn ligt tussen de 19 en de 21 weken.

De uitslag
Uw echoscopist zal u informeren indien bij het echoscopisch onderzoek afwijkingen worden gezien of als hieraan wordt getwijfeld. U krijgt dit direct na de echo te horen. Bij een afwijkende bevinding komt u in aanmerking voor verder onderzoek. De echoscopiste zal u een advies geven over het vervolgonderzoek en overleggen met uw eigen verloskundige. Meestal is dit een uitgebreid echoscopisch onderzoek. De officiële naam voor dit vervolgonderzoek is geavanceerd ultrageluidonderzoek. Dit gebeurt dan in het ziekenhuis in Nijmegen. In een aantal gevallen zal blijken dat er niets aan de hand is. Voor de kinderen die wel een gezondheidsprobleem hebben kan het vervolgonderzoek van groot belang zijn. Benadrukt wordt dat niet alle aandoeningen zichtbaar zijn. In geval van verwijzing blijft uw eigen verloskundige beschikbaar voor advies en ondersteuning.

Hoe betrouwbaar is de 20-weken echo?
Hoe groot de kans is dat een aangeboren lichamelijke afwijking die het kind heeft ontdekt wordt, is afhankelijk van de afwijking. Bijvoorbeeld: de kans dat een open ruggetje ontdekt wordt, is ongeveer 90 op de 100. De kans dat een hartafwijking ontdekt wordt, is ongeveer 60 op de 100, afhankelijk van de ernst van de afwijking. De 20-weken echo is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen kunnen worden gezien.

Voor- en nadelen van de 20-weken echo
Voordelen:
 • Bij sommige afwijkingen is het voor het kind beter als ze al voor de bevalling bekend zijn.
 • De zorg voor het kind tijdens en na de bevalling kan dan al voorbereid worden. Bovendien kunt u zich voorbereiden op de komst van een kind met een aangeboren afwijking.
 • Bij een zeer klein aantal aangeboren afwijkingen is het mogelijk om het kind al in de baarmoeder te behandelen.
 • Indien bij het onderzoek ernstige afwijkingen worden vastgesteld, bestaat nog de mogelijkheid te overwegen de zwangerschap af te breken. Zwangerschapsafbreking is wettelijk toegestaan tot een zwangerschapsduur van 24 weken.
Nadelen:
 • Met de 20-weken echo kunnen niet alle aangeboren afwijkingen worden gevonden. Sommige afwijkingen zijn te klein of te onduidelijk om te zien op een echo. Andere zijn pas zichtbaar na de geboorte. Bovendien kunnen na 20 weken zwangerschap ook nog aangeboren aandoeningen ontstaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor een waterhoofd.
 • Soms is het niet mogelijk de organen goed te bekijken, bijvoorbeeld door de ligging van de baby. U moet dan terugkomen voor een tweede echo, in de hoop dat de baby dan wel goed ligt. Soms is de betekenis van de afwijking die gezien wordt, niet meteen duidelijk. Hierdoor kan vervolgonderzoek nodig zijn. Dit kan veel onrust veroorzaken tijdens de zwangerschap.
 • In een enkel geval wordt er op de echo een afwijking gezien, terwijl na de geboorte blijkt dat uw kind die afwijking toch niet heeft.
Waar?
Een afspraak maken in het Verloskundig Centrum Achterhoek EVA:
 • U heeft een verwijsformulier gekregen van uw verloskundige; op dit verwijsformulier staan een aantal gegevens die de assistente nodig heeft om een correcte afspraak voor u te maken. Dit formulier moet u meenemen als u naar EVA komt.
 • Voor het maken van een afspraak bij het VCA, kunt u op werkdagen van 08.30 uur tot 13.00 uur bellen met de assistente op telefoonnummer: 0543-520820.
 • De assistente zal u vragen om uw nummer van uw ziektekostenverzekering en uw uitgerekende datum.
 • U kunt een gemaakte afspraak afzeggen tot 24 uur tevoren. Daarna worden kosten in rekening gebracht.

Nieuws

29-09-2020

Update Corona 29-09-2020

Het Coronavirus blijft ons allen helaas in zijn greep houden. Naar aanleiding van de persconferentie gisteravond willen wij jullie zwangeren graag attenderen op de volgende verzoeken:

-Bij verkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts graag eerst bellen naar de praktijk of de afspraak wel door kan gaan of dat deze op een later tijdstip gepland wordt. En laat je zsm testen.
-Indien er binnen het gezin mensen deze klachten hebben en evt. wachten op een testuitslag dan ook graag even met ons overleggen of de afspraak verzet dient te worden.
-Kom zoveel mogelijk alleen naar de controleafspraak indien mogelijk! Wij begrijpen dat je in sommige gevallen graag een tweede persoon mee wilt nemen. Dit kan je partner of je kind zijn of 1 andere begeleider. Als er bij bron- en contactonderzoek blijkt dat er een besmetting binnen onze praktijk is, verwachten we van je dat je zelf deze tweede persoon op de hoogte stelt.
-Als er in de wachtkamer al 6 personen aanwezig zijn verzoeken we je even buiten te wachten totdat er iemand weg is. Dit omdat we anders de 1,5 meter niet kunnen waarborgen.
-Bij binnenkomst op de praktijk graag even je handen ontsmetten bij de desinfectiezuil.
-Het kan zijn dat we tijdens sommige controles een mondmasker dragen. Dit is niet perse noodzakelijk bij alle controles maar wel als we veel binnen de 1,5 meter moeten werken of langduriger contact hebben met jullie.
-Tot nu toe kunnen we alle controles gelukkig nog door laten gaan, maar het kan zijn dat hier in de komende weken verandering in gaat komen. Dit is afhankelijk van of we Corona buiten onze praktijk kunnen houden.
-We merken dat er tijdens de kraamvisites soms veel bezoek is. We zullen dan vragen om even naar een andere ruimte te gaan om onze verschillende contacten zoveel mogelijk te beperken.

Wij realiseren ons dat we soms veel van jullie vragen en hopen ook dat we onze maatregelen ook snel weer terug kunnen draaien. We moeten het echt met ons allen doen.
#samensterktegencorona Lees meer »

14-01-2019

Waarneemster Anke ten Barge

Sinds 1 januari hebben wij een nieuwe waarneemster! Anke ten Barge uit Winterswijk zal bij ons in de praktijk waarnemen bij drukte, vakanties, ziekte etc. Je kunt haar tegenkomen tijdens het spreekuur, de bevalling en/of de kraamvisites. Anke is tevens werkzaam in het SKB als klinisch verloskundige. Wij zijn blij dat Anke ons team komt versterken! Lees meer »

Meer nieuws »

Adresgegevens

Winterswijk
Balinkesstraat 4
7101 DL Winterswijk
Telefoon: 0543-516100
info@welenweeverloskundigen.nl

Groenlo
Vers Gras, fysiotherapiepraktijk
Tramstraat 8
7141 EG Groenlo
Telefoon: 0543-516100
info@welenweeverloskundigen.nl