Wel en Wee Verloskundigen

Spoed

Voor spoedgevallen kunt u ons bereiken op:
06 22 40 65 68

Afspraak maken?

Dit kan op maandag, dinsdag en donderdag- ochtend tussen 9.00 en 12.00 uur.
Tel. 0543-516100.

Aanmelden?

Bent u zwanger? Vul het aanmeldformulier in en wij bellen u voor het maken van een afspraak.

Aanmelden
HomeZwangerschap › Prenatale screening

Prenatale Screening

Prenatale Screening

Wat is prenatale screening?
'Prenataal' betekent 'voor de geboorte'; en screening is een onderzoek door middel van een test. Prenatale screening is onderzoek tijdens de zwangerschap om te beoordelen of het ongeboren kind een aangeboren afwijking heeft of een verhoogde kans daarop. Als uit de test blijkt dat de kans verhoogd is, of er worden bij de echo afwijkingen gezien, komt u in aanmerking voor verder onderzoek. Dit vervolgonderzoek wordt prenatale diagnostiek genoemd.

Welke testen zijn er mogelijk bij prenatale screening?
Voor prenatale screening bestaan er verschillende testen:
 • De NIPT-test (vanaf 1 april 2017)
 • De combinatietest (NT-meting, nuchal translucency meting) echoscopisch onderzoek waarbij de dikte van het vocht in de huidplooi van de nek van de baby wordt gemeten. Samen met bloedonderzoek en uw leeftijd kan er een kansberekening worden gemaakt op het Downsyndroom.
 • Structureel echoscopisch onderzoek.

Wie komt in aanmerking voor prenatale screening?
Alle zwangere vrouwen kunnen vragen om een prenatale screening. Zo'n screening staat los van uw leeftijd, uw gezondheid en de vraag of er erfelijke en/of aangeboren aandoeningen in uw eigen familie of die van uw partner voorkomen.

Prenatale diagnostiek.
In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor prenatale diagnostiek. Bijvoorbeeld als u eerder een kindje heeft gekregen met een chromosomale afwijking, als u bepaald medicijnen gebruikt of als er bij de combinatietest een verhoogde kans op Downsyndroom is geconstateerd. Prenatale diagnostiek kan bestaan uit een NIPT-test, een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie.

Keuzehulp
Als u het moeilijk vindt om een keuze te maken of u wel of geen gebruik wilt maken van deze testen dan kunt u hierover meer lezen op:
www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl  Op deze site vindt u de keuzehulp Bewust kiezen.

De NIPT

Wat is de NIPT?

De NIPT (de afkorting staat voor Niet Invasieve Prenatale Test) is een nieuwe test, waarbij bloed van de zwangere wordt afgenomen en onderzocht in een laboratorium. In het bloed van de moeder is ook DNA (erfelijk materiaal) van het kind aanwezig.  Dit DNA is afkomstig van de placenta (moederkoek). Met de NIPT kan dit DNA van het kind worden onderzocht op trisomie 21 (downsyndroom), trisomie 18 (edwardssyndroom) en trisomie 13 (patausyndroom). Het laboratorium onderzoekt dan of er teveel DNA van de chromosomen 21, 18 en 13 aanwezig is. Te veel DNA van deze chromosomen is een sterke aanwijzing voor trisomie 21, 18 of 13 bij het ongeboren kind. 

Wat is het voordeel van de NIPT?

NIPT heeft als voordeel dat bij de meeste zwangere vrouwen met een verhoogde kans op een kind met een trisomie 2118 of 13 na de combinatietest of vanwege een andere medische reden, geen vervolgonderzoek (vlokkentest of vruchtwaterpunctie) meer nodig is als uitslag van de NIPT niet-afwijkend is. Daardoor kunnen die vrouwen de kans op een miskraam vermijden. De kans op een miskraam bij een  vlokkentest of vruchtwaterpunctie is 3 tot 5 op de 1000 testen. Voor sommige vrouwen zal de keuze voor NIPT echter een extra test betekenen omdat een afwijkende uitslag van de NIPT, om zekerheid te krijgen, bevestigd moet worden met een vlokkentest of vruchtwaterpunctie. 

Hoe betrouwbaar is de NIPT?

De NIPT biedt geen 100% zekerheid. Uit buitenlands onderzoek blijkt dat de test bij zwangere vrouwen met een verhoogde kans na de combinatietest het volgende kan aantonen: 
-    meer dan 99 op de 100 (99%) van de ongeboren kinderen met trisomie 21
-    97 op de 100 (97%) van de ongeboren kinderen met trisomie 18;
-    92 op de 100 (92%) van de ongeboren kinderen met trisomie 13.
De uitslag van de NIPT kan afwijkend of niet-afwijkend zijn. Bij een afwijkende uitslag van de NIPT zijn er sterke aanwijzingen dat het ongeboren kind een trisomie 21, 18 of 13 heeft. Echter, bij een afwijkende uitslag kan het voorkomen dat het kind toch geen trisomie heeft. Daarom is bij een afwijkende uitslag, om zekerheid te krijgen, een vlokkentest of vruchtwaterpunctie nodig als bevestiging van de NIPT uitslag. 
De meeste uitslagen zijn niet-afwijkend. Bij een niet-afwijkende uitslag is de kans dat het kind toch een trisomie heeft zo klein (kleiner dan 1 op 1000) dat een vervolgtest niet geadviseerd wordt. Als zwangere vrouwen met een verhoogde kans op een trisomie de NIPT laten doen en de uitslag is niet-afwijkend, is een vlokkentest of vruchtwaterpunctie niet meer nodig.

De kosten van de NIPT?

De kosten voor de NIPT zijn 175 euro en worden niet vergoed door je zorgverzekeraar.De Combinatietest


Tijdens de intake vragen wij u of u informatie wilt over de combinatietest.

Wat is de combinatietest?
De combinatietest is een onderzoek tijdens de zwangerschap. Met dit onderzoek wordt de kans berekend op een kind met Downsyndroom en nog twee andere chromosoomafwijkingen. De test bestaat uit een combinatie van twee onderzoeken:
 1. Een bloedonderzoek bij de zwangere vrouw, na de termijnecho;
 2. Een echo-onderzoek (nekplooimeting) tussen 10 1/2 en 14 weken zwangerschap.

Het bloedonderzoek
Voor het bloedonderzoek wordt een buisje bloed afgenomen bij de zwangere vrouw. In het bloed worden twee stoffen gemeten (PAPP-A en vrij béta-hCG).

De echo
Bij de echo (nekplooimeting) wordt bij het ongeboren kind de dikte van de nekplooi gemeten. De nekplooi is een dun laagje vocht onder de huid in de nek. Alle ongeboren kinderen hebben bij een zwangerschapsduur van 11 tot 14 weken zo'n laagje vocht in hun nek. Maar hoe dikker de nekplooi, hoe groter de kans dat de baby Downsyndroom heeft.

De uitslag
Voor de uitslag worden de waarden van de twee onderzoeken gecombineerd met de leeftijd van de moeder en de precieze duur van de zwangerschap. Na de termijnecho bij ons in de praktijk kunt u een combinatietest plannen bij EVA. U krijgt ongeveer twee dagen na de nekplooimeting de uitslag per post toegestuurd. Als uit de uitslag blijkt dat u een verhoogde kans heeft op een kind met Downsyndroom, wordt er op korte termijn een afspraak gemaakt met de verloskundige voor een persoonlijk gesprek. U kunt dan ook het vervolgonderzoek bespreken.

Kansberekening
Met de combinatietest wordt de kans ingeschat dat u in verwachting bent van een kind met Downsyndroom. Na het onderzoek weet u dus niet zeker of uw kind wel of geen Downsyndroom heeft. Bij een niet-verhoogde kans blijkt bij de geboorte heel soms dat uw baby deze aandoening toch heeft. Andersom betekent een verhoogde kans lang niet altijd dat uw kind de aandoening ook echt heeft. Een verhoogde kans is een kans van één op 200 of groter dat u op het moment van het onderzoek zwanger bent van een kind met Downsyndroom. Als de kans verhoogd is, komt u in aanmerking voor vervolgonderzoek. Een verhoogde kans is niet hetzelfde als een grote kans. Ook bij een verhoogde kans is de kans dat uw kind geen Downsyndroom heeft groter dan de kans dat het kind dit wel heeft.Dit betekent dat de meeste vrouwen met een verhoogde kans toch een kind krijgen dat geen Downsyndroom heeft.

Vervolgonderzoek
Met vervolgonderzoek (prenatale diagnostiek) kan met zekerheid worden vastgesteld of uw kind Downsyndroom heeft. Het vervolgonderzoek bestaat uit één van de volgende onderzoeken:
 1. Vlokkentest - het wegnemen en onderzoeken van een stukje weefsel van de moederkoek;
 2. Vruchtwaterpunctie - het wegnemen en onderzoeken van wat vruchtwater.
 3. NIPT - bloedonderzoek
Bij de vruchtwaterpunctie en de vlokkentest is er een kans op een miskraam als gevolg van het onderzoek. Dit gebeurt bij drie tot vier op de 1000 onderzoeken. Deze kans is gemiddeld genomen iets hoger bij de vlokkentest dan bij de vruchtwaterpunctie. Bij de NIPT is er geen kans op een miskraam.

De combinatietest is geen garantie
Het is belangrijk om te weten dat de combinatietest alleen een kansberekening geeft dat uw kind Downsyndroom heeft. Een lage kans is dus geen garantie dat uw kind geen Downsyndroom heeft. Ook is het geen garantie dat uw kind verder helemaal gezond is. Een combinatietest kost  €170,13. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet. Mocht vervolgonderzoek nodig zijn dan wordt dit vergoed.
Echo onderzoek bij 20 weken (SEO)

Wat is de 20-weken echo?
De 20-weken echo wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd. Met de 20-weken echo wordt onderzoek gedaan naar lichamelijke afwijkingen bij een ongeboren kind. Bij deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Ook wordt gekeken of het ongeboren kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. Voorbeelden van afwijkingen die bij deze echo kunnen worden gezien:
 • Open ruggetje;
 • Open schedel;
 • Waterhoofd;
 • Hartafwijkingen;
 • Breuk of gat in het middenrif;
 • Breuk of gat in de buikwand;
 • Ontbreken of afwijken van de nieren;
 • Ontbreken of afwijken van botten;
 • Afwijkingen aan armen of benen.

De 20-weken echo is niet bedoeld voor het bepalen van het geslacht van uw kind.

Het onderzoek
De 20-weken echo gaat op dezelfde manier als de andere echo tijdens uw zwangerschap. Het onderzoek duurt 30 minuten. Bij de 20-weken echo mag u niet meer dan 1 volwassen persoon als begeleider meenemen. 

Het tijdstip
De 20 weken echo wordt gemaakt als u ongeveer 20 weken bent. De ideale termijn ligt tussen de 19 en de 21 weken.

De uitslag
Uw echoscopist zal u informeren indien bij het echoscopisch onderzoek afwijkingen worden gezien of als hieraan wordt getwijfeld. U krijgt dit direct na de echo te horen. Bij een afwijkende bevinding komt u in aanmerking voor verder onderzoek. De echoscopiste zal u een advies geven over het vervolgonderzoek en overleggen met uw eigen verloskundige. Meestal is dit een uitgebreid echoscopisch onderzoek. De officiële naam voor dit vervolgonderzoek is geavanceerd ultrageluidonderzoek. Dit gebeurt dan in het ziekenhuis in Nijmegen. In een aantal gevallen zal blijken dat er niets aan de hand is. Voor de kinderen die wel een gezondheidsprobleem hebben kan het vervolgonderzoek van groot belang zijn. Benadrukt wordt dat niet alle aandoeningen zichtbaar zijn. In geval van verwijzing blijft uw eigen verloskundige beschikbaar voor advies en ondersteuning.

Hoe betrouwbaar is de 20-weken echo?
Hoe groot de kans is dat een aangeboren lichamelijke afwijking die het kind heeft ontdekt wordt, is afhankelijk van de afwijking. Bijvoorbeeld: de kans dat een open ruggetje ontdekt wordt, is ongeveer 90 op de 100. De kans dat een hartafwijking ontdekt wordt, is ongeveer 60 op de 100, afhankelijk van de ernst van de afwijking. De 20-weken echo is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen kunnen worden gezien.

Voor- en nadelen van de 20-weken echo
Voordelen:
 • Bij sommige afwijkingen is het voor het kind beter als ze al voor de bevalling bekend zijn.
 • De zorg voor het kind tijdens en na de bevalling kan dan al voorbereid worden. Bovendien kunt u zich voorbereiden op de komst van een kind met een aangeboren afwijking.
 • Bij een zeer klein aantal aangeboren afwijkingen is het mogelijk om het kind al in de baarmoeder te behandelen.
 • Indien bij het onderzoek ernstige afwijkingen worden vastgesteld, bestaat nog de mogelijkheid te overwegen de zwangerschap af te breken. Zwangerschapsafbreking is wettelijk toegestaan tot een zwangerschapsduur van 24 weken.
Nadelen:
 • Met de 20-weken echo kunnen niet alle aangeboren afwijkingen worden gevonden. Sommige afwijkingen zijn te klein of te onduidelijk om te zien op een echo. Andere zijn pas zichtbaar na de geboorte. Bovendien kunnen na 20 weken zwangerschap ook nog aangeboren aandoeningen ontstaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor een waterhoofd.
 • Soms is het niet mogelijk de organen goed te bekijken, bijvoorbeeld door de ligging van de baby. U moet dan terugkomen voor een tweede echo, in de hoop dat de baby dan wel goed ligt. Soms is de betekenis van de afwijking die gezien wordt, niet meteen duidelijk. Hierdoor kan vervolgonderzoek nodig zijn. Dit kan veel onrust veroorzaken tijdens de zwangerschap.
 • In een enkel geval wordt er op de echo een afwijking gezien, terwijl na de geboorte blijkt dat uw kind die afwijking toch niet heeft.
Waar?
Een afspraak maken in het Verloskundig Centrum Achterhoek EVA:
 • U heeft een verwijsformulier gekregen van uw verloskundige; op dit verwijsformulier staan een aantal gegevens die de assistente nodig heeft om een correcte afspraak voor u te maken. Dit formulier moet u meenemen als u naar EVA komt.
 • Voor het maken van een afspraak bij het VCA, kunt u op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur bellen met de assistente op telefoonnummer: 0543-520820.
 • De assistente zal u vragen om uw nummer van uw ziektekostenverzekering en uw uitgerekende datum.
 • U kunt een gemaakte afspraak afzeggen tot 24 uur tevoren. Daarna worden kosten in rekening gebracht.

Nieuws

20-03-2017

Nieuwe test voor prenatale screening vanaf 1 april 2017: de NIPT

Vanaf 1 april 2017 is er een nieuwe prenatale screeningstest beschikbaar: de NIPT.
Hieronder vindt u meer informatie over deze vorm van prenatale screening. 

Wat is NIPT?

De NIPT (de afkorting staat voor Niet Invasieve Prenatale Test) is een nieuwe test, waarbij bloed van de zwangere wordt afgenomen en onderzocht in een laboratorium. In het bloed van de moeder is ook DNA (erfelijk materiaal) van het kind aanwezig.  Dit DNA is afkomstig van de placenta (moederkoek). Met de NIPT kan dit DNA van het kind worden onderzocht op trisomie 21 (downsyndroom), trisomie 18 (edwardssyndroom) en trisomie 13 (patausyndroom). Het laboratorium onderzoekt dan of er teveel DNA van de chromosomen 21, 18 en 13 aanwezig is. Te veel DNA van deze chromosomen is een sterke aanwijzing voor trisomie 21, 18 of 13 bij het ongeboren kind. 

NIPT heeft als voordeel dat bij de meeste zwangere vrouwen met een verhoogde kans op een kind met een trisomie 2118 of 13 na de combinatietest of vanwege een andere medische reden, geen vervolgonderzoek (vlokkentest of vruchtwaterpunctie) meer nodig is als uitslag van de NIPT niet-afwijkend is. Daardoor kunnen die vrouwen de kans op een miskraam vermijden. De kans op een miskraam bij een  vlokkentest of vruchtwaterpunctie is 3 tot 5 op de 1000 testen. 

Voor sommige vrouwen zal de keuze voor NIPT echter een extra test betekenen omdat een afwijkende uitslag van de NIPT, om zekerheid te krijgen, bevestigd moet worden met een vlokkentest of vruchtwaterpunctie. 

Wilt u meer informatie over de combinatietest en prenatale screening op downsyndroom? Kijk dan op www.rivm.nl/downscreening.

Meer informatie over de vlokkentest of over de vruchtwaterpunctie.

Hoe betrouwbaar is NIPT?

De NIPT biedt geen 100% zekerheid. Uit buitenlands onderzoek blijkt dat de test bij zwangere vrouwen met een verhoogde kans na de combinatietest het volgende kan aantonen: 
-    meer dan 99 op de 100 (99%) van de ongeboren kinderen met trisomie 21
-    97 op de 100 (97%) van de ongeboren kinderen met trisomie 18;
-    92 op de 100 (92%) van de ongeboren kinderen met trisomie 13.
De uitslag van de NIPT kan afwijkend of niet-afwijkend zijn. Bij een afwijkende uitslag van de NIPT zijn er sterke aanwijzingen dat het ongeboren kind een trisomie 21, 18 of 13 heeft. Echter, bij een afwijkende uitslag kan het voorkomen dat het kind toch geen trisomie heeft. Daarom is bij een afwijkende uitslag, om zekerheid te krijgen, een vlokkentest of vruchtwaterpunctie nodig als bevestiging van de NIPT uitslag. 
De meeste uitslagen zijn niet-afwijkend. Bij een niet-afwijkende uitslag is de kans dat het kind toch een trisomie heeft zo klein (kleiner dan 1 op 1000) dat een vervolgtest niet geadviseerd wordt. Als zwangere vrouwen met een verhoogde kans op een trisomie de NIPT laten doen en de uitslag is niet-afwijkend, is een vlokkentest of vruchtwaterpunctie niet meer nodig.

Voor nog meer vragen over deze test staan wij u natuurlijk graag te woord. 

Lees meer »

18-01-2017

Ellen ter Maat stopt bij Wel&Wee

Ellen ter Maat stopt bij Wel&Wee

Op 18 januari 1988, 29 jaar geleden, nam ik de praktijk over van mijn voorgangster juffrouw Korf. De dag ervoor was er een mooi jongetje geboren in een van de buurtschappen en dus kon ik meteen beginnen met een kraamvisite. Ik had na mijn afstuderen in juli 1987 een half jaar her en der in Nederland waargenomen maar Winterswijk zou mijn definitieve plek worden dat stond vast.

De eerste  5 ½ jaar heb ik solo gewerkt, daarna met z’n tweeën. In 1995 vestigden we ons ook in Groenlo. Linda kwam er in 1999 als derde bij en zoetjesaan groeiden we door naar een praktijk van 5 verloskundigen. Er kwamen en er gingen soms collega’s bij Wel&Wee maar de laatste jaren hadden we een fijne en stabiele ploeg. 

Toch heb ik nu het besluit genomen te stoppen als verloskundige. De onregelmatige werktijden kosten me steeds meer energie en het weegt niet meer op tegen het plezier dat het mooie vak me brengt. Dat Ineke ook is gestopt is toeval maar heeft het proces wel versneld. Ik ga de praktijk zeker missen, ik vond het fijn om zwangeren te begeleiden tijdens de zwangerschap en de bevalling. Uitleg  geven, geruststellen of juist de beslissing nemen door te sturen naar het ziekenhuis, ik heb het naar mijn beste weten gedaan. Het was een voorrecht om bij een bevalling aanwezig te mogen zijn en er samen van te genieten als het, thuis of in het ziekenhuis, meestal op eigen kracht of soms met een beetje hulp gelukt was het tot een goed einde te brengen. Ik heb een schat aan ervaringen opgedaan en ik ben dankbaar voor de vele herinneringen. Bijzonder was ook dat ik de laatste jaren steeds vaker te horen kreeg dat ik de zwangere die voor me zat of haar partner nog als baby in handen had gehad.

Linda, Nelleke en Esther zullen de praktijk voortzetten, voorlopig samen met onze waarneemster Lianne. Ze worden ondersteund door Rodien en krijgen ook nog hulp van Tom. Ik heb alle vertrouwen in ze en hoop dat ze de komende maanden een manier vinden om de het vertrek van twee collega’s een positieve draai te geven.

 Mijn werkzaamheden als coördinator van het Verloskundig Centrum Achterhoek EVA blijven gewoon doorgaan. Op deze manier blijf ik betrokken bij de ontwikkelingen in de verloskunde en blijf ik in contact met mijn collega-verloskundigen in de Oost-Achterhoek. Jullie kunnen me dus nog regelmatig tegenkomen in het SKB of bij EVA in Doetinchem.

 Ik wens jullie het allerbeste, bedankt voor het vertrouwen en de fijne samenwerking! Ellen


 

 

 

 

Lees meer »

12-01-2017

Afname navelstrengbloed bij poliklinische bevalling

Afnemen navelstrengbloed

Sinds een aantal jaar worden bij alle medische bevallingen na de geboorte van de baby bloedgassen gemeten, waaronder de pH (zuurgraad). Deze meting zegt iets over de conditie van de baby. Door de geboorte kan het bloed “te zuur” zijn geworden. Door bloed af te nemen uit de navelstreng kan dit gecontroleerd worden.

 Onderzoek

Voor onderzoek is besloten dat er gedurende 6 maanden ook bloed afgenomen wordt bij zwangeren die bij hun eigen verloskundige in het SKB bevallen, dus die op eigen verzoek poliklinisch willen bevallen.
Na deze 6 maanden gaan we de resultaten bekijken en bepalen of het noodzakelijk is om hiermee verder te gaan.

 Wat betekent dit voor jullie?

Dit zal betekenen dat de verloskundige bloed uit de navelstreng afneemt nadat de navelstreng van de baby doorgeknipt is.

Mocht het bloed “te zuur” zijn geworden, terwijl de baby in goede conditie is geboren, zal er overleg plaatsvinden met de kinderarts. In enkele gevallen zal het nodig zijn een uur na de geboorte nogmaals het bloed van de baby te controleren. Deze bloedafname gebeurt dan uit het voetje van de baby.

 Als u bezwaar heeft tegen deze afname dan kunt u dit doorgeven aan uw verloskundige.

 

Lees meer »

Meer nieuws »

Adresgegevens

Winterswijk
Balinkesstraat 4
7101 DL Winterswijk
Telefoon: 0543-516100
welenwee@gmail.com

Groenlo
Buitenschans 26
7141 EL Groenlo
Telefoon: 0543-516100
welenwee@gmail.com